حریم شخصی کاربران برای ما بسیار اهمیت دارد. 

اطلاعات شخصی که شما به هنگام ثبت نام به ما میدهید ایمیل خودتان است ، ایمیل شما به صورت محرمانه پیش ما می ماند و از آن فقط جهت خبرنامه هایپر اپس استفاده می شود.

ما حق داریم اطلاعات اختصاصی دستگاه شما مانند نسخه سیستم عامل، مدل و برند دستگاه  شما را جمع آوری کنیم. 

این اطلاعات تنها جهت آمارگیری استفاده میشود وقتی شما یک حساب کاربری در هایپر اپس دارید این اطلاعات برای ما ارسال میشود و ما به کمک این اطلاعات می توانیم خدمات بهتر و بهینه ای در اختیار شما قرار دهیم.